Välkommen till familjen Kalb-Lundin och vårt släktträd!

Welcome to the Kalb-Lundin family

Willkommen nach die Familie Kalb-Lundin

Detta är upplaga 2c, som framför allt kompletterats med både släktingar från Nilsson-, Nyström- och Sandströmgrenarna. Välj alternativ i menyn till vänster. This is the 2c edition of the family tree, containing more relatives in the Nilsson-, Nyström- and Sandström family branch. Choose alternative in the left menu. Dies ist Ausgabe 2c mit mehreren Verwandten der Nilsson, Nyström und Sandström Branch. Bitte wählen Sie Optionen nach links.